Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor een groot aantal ziektes. De ziekte kent een combinatie van symptomen (syndroom), waarbij de hersenen de informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende en bekende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Dit komt voor bij 70% van de mensen met dementie.

Andere bekende vormen van dementie zijn Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie (FTD), en Lewy Body dementie.

Een op de vijf mensen krijgt dementie. Voor vrouwen is dat zelfs een op de drie vrouwen. Hoe ouder mensen worden, hoe groter de kans op dementie. Boven de 90 jaar, heeft 40% van de mensen een vorm van dementie.

Op dit moment zijn er in Nederland 280.000 mensen met dementie. De verwachting is dat door de vergrijzing en het ouder worden van mensen, er in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. Andere factoren die een rol spelen bij het krijgen van de ziekte dementie, zijn erfelijke factoren en leefstijlgewoontes.

Wanneer er verschijnselen ontstaan waar u zich zorgen over maakt bij u of uw partner of andere betrokkene, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze zal samen met u kijken naar deze verschijnselen.

Aanvullende informatie van partners en verdere betrokkenen is zeer waardevol. Op basis van de informatie, en het onderzoek van de huisarts, kan de huisarts u zo nodig ook doorverwijzen voor verder onderzoek.

Voor uitgebreide informatie met betrekking tot de ziekte dementie, verwijzen wij u naar de site van Alzheimer Nederland.

Casemanagement

Dementie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven thuis. Voor de client maar ook voor de naasten. Een casemanager adviseert en begeleidt bij (het vermoeden van) de ziekte dementie en ondersteunt bij beslissingen ten aanzien van welzijn en mogelijke zorg die nodig is. 

De casemanager organiseert en coördineert de noodzakelijke zorg. Al in de beginfase van de ziekte dementie kan ondersteuning door de casemanager van grote waarde zijn. Met behulp van de casemanager kan de client zo lang mogelijk, in harmonie met de omgeving, thuis blijven wonen. De kosten voor de begeleiding door de casemanager worden vergoed door de zorgverzekeraar.

 

In het Netwerk Dementie Salland werken de casemanagers vanuit zorgorganisaties. De inzet van de casemanager is echter onafhankelijk. De casemanager adviseert op basis van de persoonlijke situatie en persoonlijke wensen van de cliënt. 

 

De huisarts kan doorverwijzen naar een casemanager dementie. De cliënt of mantelzorger kan ook zelf contact op nemen met een casemanager dementie.

 

Op deze site is onder de regio waar de cliënt en mantelzorger woont, de specifieke informatie over het aanmelden voor casemanagement in die regio te vinden.

Wachttijden Casemanagement

2024 | update kwartaal 2

Deventer, Olst, Voorst en Raalte

Op dit moment hebben we een kleine wachtlijst voor de aanvraag van casemanagement dementie in de gemeente Voorst. Urgente aanvragen zullen zo mogelijk met voorrang worden behandeld. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

2024 | update kwartaal 1

Deventer, Olst, Voorst en Raalte

Op dit moment hebben we een kleine wachtlijst voor de aanvraag van casemanagement dementie in de gemeente Voorst. Urgente aanvragen zullen zo mogelijk met voorrang worden behandeld. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons. Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

 

Contact opnemen

Casemanagement Deventer
Casemanagement Raalte
Casemanagement Olst
Casemanagement Voorst

 

Meer informatie
Bij aanmelding krijgt u nadere informatie hierover. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Urgente aanvragen zullen zo mogelijk met voorrang worden behandeld. Er zijn nieuwe casemanagers dementie geworven. Op dit moment worden een aantal nieuwe casemanagers dementie ingewerkt en opgeleid. 

Regio’s

Deventer

Raalte

Olst

Voorst

Netwerk Dementie Salland

Wat wij doen

Handige links

Documenten

Contact